Sebaste Antik Kenti, Uşak il Merkezine 38 km, Sivaslı İlçesinin ise 2 km güneyinde Selçikler Köyü’nde yer almaktadır. Yerleşim konumu sebebiyle eski çağlardan itibaren oldukça önemli bir merkezdir. Sebaste, Akmonia ve kuzey ticaret yolu (Sardeis’ten Smyrna’ya) ile Eumeneia ve güney ticaret yolunu (Ephesos’tan Lykia’nın kıyı kesimlerini) birleştiren merkezi bir konumda yer almaktadır (Waelkens 1986: 180). Bir yandan Gediz Irmağı (Hermos), yukarı havzasındaki kollarından Banaz Çayı (Sindros), diğer yandan Büyük Menderes’e (Meanderos) karışan kollarla sulanan bölge verimli topraklara sahiptir (İzmirligil 1975: 41,42). Aynı zamanda Sivaslı’nın doğusundaki Bulkaz Dağı’nda da zengin kaynak suları yer almaktadır. İç Anadolu Bölgesine göre ise daha ılıman bir iklime sahiptir. (Aydeniz-Gür 2006:1,2)

Sebaste, Frigya Bölgesi sınırları içerisinde bulunurken MÖ. 5. yüzyılda bölgenin ikiye ayrılması ile birlikte Megale Frigya sınırları içerisinde yer almıştır. Bir dönem Pers egemenliği altında kalan bölge, Büyük İskender zamanında Antigonos tarafından yönetilmiş, daha sonra ise Bergama krallığı idaresi altına girmiştir. MÖ. 189’dan sonra ise Roma İmparatorluğu egemenliğine girmiştir (İzmirligil 1975: 42). MS.360’lardan sonra ise bölge Frigya Pacatiana olarak adlandırılmıştır (Ramsay 1960: 163,164). MS. 536’dan itibaren Iustinianos bölgede hakimiyeti elinde tutan kişiye comes (imparatorluk muhafızları) rütbesi vermiş ve bu kişi bölgede isyanlarını durduran ve engelleyen Frigya’nın biokolytes (yöneticisi)’i olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırma MS. 11. ve 12. yüzyıla kadar bölgede coğrafi ya da kilise teşkilatını belirten bir terim olarak kullanılmaya devam etmiştir (Kazhdan 1991-III:1671).