YAYINLAR

Tastemür, E. – Dinç, M.,

“2017 Yılı Sebaste Antik Kenti ve Çevresi Yüzey  Araştırması”, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 36-1, 22-26 Mayıs, Çanakkale, 2019, 479-500.

Dinç M., Taştemür E.,

‘Uşak İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması: Eski Yunan ve Roma (Arkaik, Klasik, Hellenistik ve Roma) Yerleşimleri’ 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 22-26 Mayıs  2018, 243-272,  Bursa.

Tastemür, E. – Dinç, M.,

“Sebaste Antik Kenti ve Çevresi Yüzey  Araştırmalarında Ele Geçen Cam Eserler”, TUBA-KED, 2018. 63-82.

Taştemür, E.,

“Sebaste Antik Kenti ve Teritoryumunda Tespit Edilen  Nekropoller ve Mezar Tipleri”, Uluslararası Hellenistik Roma Ölü Gömme Sempozyumu, 23-26 Temmuz, 2018.

Taştemür, E.,

“Sebaste Antik Kenti”, Yüzey Araştırmaları ve Kazılar Işığında Uşak, Edit. Czichon, R.M., Söyler, Ş., Can, B., Çavuş, İ., İstanbul, 2017, 83-90.

Dinç M.,  Kaplan D.,  Taştemür E., Yılmaz, B.,

‘2014 Yılı Uşak İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması: Eski Yunan ve Roma (Arkaik, Klasik, Hellenistik ve Roma) Yerleşimleri’ 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 11-15 Mayıs  2015 Erzurum, 521-538.